UNBUNDLING CURBSIDE PARKING COSTS FROM HOUSING PRICES AND RENTS

Eren Inci (Sabançi University)

29 de novembre de 2016, 15 hores
Seminari A, Departament d’Economia aplicada, UAB