XREAP

La Xarxa de Referència d´R+D+I en Economia Aplicada (XREAP) neix al 2006 fruit d´un contracte programa amb el Departament d´Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i de l´evolució del seu antecedent, el Centre de Referència en Economia Aplicada (CREAP), amb l´objectiu de constituir una xarxa que integri als grups de recerca en economia aplicada de les universitats catalanes.
La XREAP vol servir com a instrument de col·laboració entre aquests grups amb objectius comuns i per a potenciar la interdisciplinarietat i multidisciplinarietat, impulsant la col·laboració amb diferents institucions, potenciant la participació d´empreses i de centres de recerca de Catalunya i augmentant la capacitat d´elaborar i proposar grans projectes de recerca i innovació de manera conjunta.

El seus objectius són:

  • Realitzar recerca d´alt nivell en les actuacions d´R+D+I en l´àmbit de l´economia aplicada.
  • Facilitar la integració i la difusió de la recerca en economia aplicada que es realitza a Catalunya.
  • Dissenyar i desenvolupar projectes comuns en l´àrea de l´economia aplicada.
  • Col.laborar amb instituts o grups de recerca estrangers, i participar en programes d´R+D+I estatals i internacionals.
  • Intervenir activament en tasques de formació de personal.
  • Desenvolupar la transferència de serveis i de tecnologia.

Actualment la XREAP està formada per set grups de recerca de diferents universitats catalanes,.

L´entitat gestora de la XREAP és la Fundació Bosch i Gimpera (FBG).