Privatization and regulation in the postal sector: State of the art

16:00 – Sala de Recepcions, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Michael Crew (Rutgers University)