Specific and General Types of Human Capital

14:00 – Aula F, Edifici 696, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Vahagn Jerbashian (Universitat de Barcelona)