Specific and general human capital in an endogenous growth model

14:30 – Aula 320, Espai de Recerca de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Vahagn Jerbashian (CERGE-EI)