The ordered weighted average: An Overview

12:30 – Aula 329, Espai de Recerca de la Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

José Maria Merigó (Manchester Business School)