Trade and regional inequalities

10:00 – Sala de graus, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Andrés Rodriguez Pose (LSE)