Policy Solutions to Residential Segregation

11:30 – Sala de Recepcions, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Leah Platt-Boustan (UCLA)