Computational statistics

12:00 – Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Dimitris Karlis (Athens University of Economics and Statistics)