Aggregate real exchange rate persistence through the lens of sectoral data

13:10 – Sala de Graus, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Rovira i Virgili

Maria Dolores Gadea (Universidad de Zaragoza)