COURSE: “R”

14:00 – Aula d’Informàtica I-6, Edifici 690, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Klaus Langohr (Universitat Politècnica de Catalunya)