A Model of Cities, Entrepreneurship, and Exit

9:15 – Sala d’Actes, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Thomas J. Holmes (University of Minnesota)