Regulatory Federalism

13:00 – Aula 318. Espai de Recerca en Economia. Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de Barcelona

Francesc Trillas (Universitat Autònoma de Barcelona