Genetics and Insurance

16:00 – Aula 121, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona

Angus S. MacDonald (Heriot-Watt University)