Do people adapt to income increases and decreases?

12.00h – Sala 318 de l’Espai de Recerca en Economia (ERE) – Fac. CC. Econòmiques de la UB

Ada Ferrer-i-Carbonell (Institut d’Anàlisi Econòmica)