A continuous time model for correlated energy price processes

13.00h – Sala 325 de l’Espai de Recerca en Economia (ERE) – Fac. CC. Econòmiques de la UB

Silvana Stefani (Universita di Milano)