R&D and productivity: The knowledge capital model revisited

12.00h – Sala de Recepcions – Fac. CC. Econòmiques de la UB

Jordi Jaumandreu (Universidad Carlos III); Ulrich Doraszelski(Harvard University)