Administrative impact of economic liberalization: three recent monuments to failure

11:00 – Sala de Recepcions, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Carlos Padrós (UAB)