Long Term Care Costs and Cognitive Impairment

13:00 – Seminar room 4224, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Adelina Comas-Herrera (PSSRU, LSE)