Privatization Policy by National and Regional Goverments

12:00 – Aula 320. Espai de Recerca de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Francisco Martínez-Sánchez (Universidad de Murcia)