Fiscal Federalism and the effectiveness of intergovernmental grants. The European Regional Policy in Spain

13:00 – Aula 320. Espai de Recerca de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Juan González Alegre (Universitat Autònoma de Barcelona)