Financial and Insurance Applications of Markov Chains

9:00 – Sala de Recepcions, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

Jean Lemaire (Wharton School)