Market power in electricity markets

12:00 – Aula 319 de l’Espai de Recerca en Economia, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona

John Garcia Rendón (Universitat Autònoma de Barcelona)