Identification of network-based industry clusters using I-O tables

13 – Aula 318 de l’ERE, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, UB.

Juan Carlos Duque (RISE, EAFIT)